W zakresie naszych usług oferujemy audyt językowy dla firm. Usługa ta cieszy się coraz większą popularnością, gdyż daje narzędzie kontroli i ewaluacji stanu kompetencji językowych pracowników firmy.

 

Przeprowadzenie audytu na zlecenie firmy realizowane jest w trzech etapach:

  1. Audyt wstępny - Określenie potrzeb klienta - klient może sam określić swoje potrzeby w zamówieniu, niemniej jednak wstępna rozmowa i analiza pozwala dokładnie określić cel audytu, zakres jakościowy i liczebność grupy podlegającej audytowi. W wyniku powstaje określony plan audytu właściwego.
  2. Audyt właściwy – analiza kompetencji pracowników w testowaniu ustnym i pisemnym, oraz analiza dokumentacji (według zamówienia i rodzaju audytu)
  3. Raport – ostatni etap zawiera zestawienie wyników wraz z analizą i wynikiem ewaluacji oraz zaleceniami na przyszłość.

Rodzaje audytu:

  • Audyt Diagnostyczny - diagnoza potrzeb kompetencji językowych pracowników zakładu lub potrzeb płynności językowej dla danego stanowiska
  • Audyt Kontrolny - ocena rzeczywistych kompetencji pracowników nowo przyjętych lub stałych, pomoc w procesie rekrutacji
  • Progres Audyt – ocena postępów w nauce języka obcego pracowników korzystających ze szkoleń językowych
    • audyt zewnętrzny dla kursów przeprowadzanych przez inną firmę
    • audyt wewnętrzny dla kursów przeprowadzanych dla obecnych klientów szkoleń Lingua Strefa

Audyt przeprowadzamy w całej Polsce.