Badania termowizyjne maszyn


Badania termowizyjne wykorzystuje się do diagnostyki maszyn w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości bądź usterek. Pozwalają one na uniknięcie wielu kosztownych awarii, a także zastoju w pracy. Jest to typowa praktyka w przypadku maszyn elektrycznych. Dzięki pomiarowi temperatury ich poszczególnych części w skuteczny sposób można wykryć mniej lub bardziej poważne problemy techniczne i zaradzić im na czas.

Badania termowizyjne maszyn — kiedy warto z nich skorzystać?
Badania termowizyjne odnajdą się w diagnostyce maszyn elektrycznych. Jedną z najliczniejszych grup stanowią maszyny wirujące. Ich zastosowanie sięga niemal każdej gałęzi przemysłu (w tym spożywczego czy chemicznego) oraz elektroenergetyki. Niezakłócone działanie maszyn elektrycznych ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w przypadku energetyki, gdyż biorą one udział w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Narzędzia stosowane w diagnostyce termowizyjnej
Odpowiednie i profesjonalne wykonanie badania termowizyjnego maszyn opiera się nie tylko na fachowej wiedzy, ale także na praktycznych umiejętnościach posługiwania się specjalistycznym sprzętem diagnostycznym. W tym celu wykorzystuje się kamerę termowizyjną oraz kontaktowe czujniki temperatury. Kamera pozwala na zaobserwowanie zmian cieplnych w badanej maszynie, natomiast czujniki zapobiegają pojawieniu się w niej negatywnych skutków spowodowanych zmianą temperatury.

Diagnostyka maszyn przed pojawieniem się termowizji
Nowoczesna koncepcja badań termowizyjnych maszyn powstała stosunkowo niedawno, w latach 70. XX wieku. Do tamtej pory wykorzystywano termopary lub termometry alkoholowe. Najpierw należało zbadać temperaturę rdzenia, dlatego umieszczano termometry w jego 10 najcieplejszych i 5 najzimniejszych miejscach. Następnie włączało się na chwilę prąd, po czym znów go wyłączało. Pomiaru trzeba było dokonać niemalże od razu, gdyż po wyłączeniu prądu rdzeń natychmiast zaczynał stygnąć. To zaś pokazuje, jak niedokładny i pełen wad był proces diagnostyki maszyn przed pojawieniem się termowizji.

Sprawdź jeszcze: termostop.pl/