Czy nadzór bhp jest ważny?


O bhp każdy kiedyś pewnie słyszał. Natomiast nadzór bhp jest niezwykle istotną sprawą, ponieważ od niego zależy komfort pracy na każdym stanowisku. Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuję się m.in. badaniem czy w danym miejscu pracy są przestrzegane zasady bhp. Jeżeli nadzór bhp stwierdzi, że na jakimś stanowisku jest nieprzestrzegany kodeks pracy, ma prawo nałożyć odpowiednią karę. Bhp jest kontrolowane szczególnie w przypadku miejsc pracy, gdzie są zatrudnione osoby niepełnosprawne bądź niepełnoletnie. Nadzór bhp jest bardzo ważny, m.in. dlatego, że bez niego w wielu firmach nie byłyby brane pod uwagę potrzeby pracownika, a pracodawcy ograniczaliby wtedy wydatki na bezpieczeństwo i higienę pracy. Kodeks pracy jest zbiorem przepisów, w których uregulowane są prawa pracowników. Jest on również ważny, ponieważ na jego podstawie są ustalane obowiązki pracodawców wobec swoich pracobiorców. Jeżeli jesteśmy świadkiem łamania zasad bhp, możemy zgłosić to do instytucji nadzoru bhp, bądź do Państwowej Inspekcji Pracy. Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, wiemy już, że kontrolowanie bhp jest niezwykle ważne. Pomimo tego można zadać sobie pytanie: czy nadzór bhp nie jest lekką przesadą? Opinie mogą być podzielone. Z jednej strony każdy, kto jest zatrudniony w danym miejscu pracy, świadomie oraz dobrowolnie zgadza się na prace na danym stanowisku, wiedząc, w jakich warunkach będzie pracował. Z drugiej strony ludzie często zdesperowani w poszukiwaniu pracy nie mają wyboru i zgadzają się na niekorzystne warunki pracy. Nadzór bhp jest potrzebny właśnie dlatego, aby chciwi przedsiębiorcy nie wykorzystywali trudnej sytuacji swoich pracowników i zapewniali im chociażby przyzwoite warunki pracy. Pracodawcy powinni także każdemu z pracowników zapewnić szkolenia bhp. Jest to swojego rodzaju kurs, na którym pracownik jest uczony bhp oraz specyfikacji swojego nowego miejsca pracy. Zlekceważenie szkolenia pracy jest karane, często dotkliwą grzywną. Podsumowując, odpowiedni nadzór bhp jest kluczem do zapewnienia komfortowej oraz higienicznej pracy.